สาขาพนมทวน

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
ที่อยู่ : 358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
พิกัด : 14.122215,99.685511
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน
นายสุธี แสงเจือ


 
 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.สุพรรณณี รุ่งสว่าง

   
 
หน.งานบริการฯ
นายวัฒนะ กฤตัญชลีย์
   
 
หน.งานผลิต
นายนรินทร์ สุนจิรัตน์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.