สาขาเดิมบางนางบวช

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
ที่อยู่ : 1/10 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
พิกัด : 14.879646,100.079390
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช
นายศิริทัย สวัสดิ์อารี


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางดลยา พลชำนิ

   
 
หน.งานบริการฯ
นายวันชัย บุญเพท
   
 
หน.งานผลิต
นายไอศูรย์ สุขสิงห์
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวระวีวรรณ เลื่อนประไพ


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.