ยินดีต้อนรับ

ค้นหาข่าวและส่งออกข้อมูล

 

 

 


แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
62040 สามพราน 22 พ.ย. 2560, 15:54:22 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 16.00-19.30 น . ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 62040
62028 สุพรรณบุรี 22 พ.ย. 2560, 13:34:04 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 62028
62017 ประจวบคีรีขันธ์ 22 พ.ย. 2560, 9:54:45 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 62017
62012 เพชรบุรี 21 พ.ย. 2560, 18:35:42 กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 62012
61997 ด่านช้าง 21 พ.ย. 2560, 15:19:37 กปภ.สาขาด่านช้างมอบหมายงานอำนวยการออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 61997
61993 ด่านช้าง 21 พ.ย. 2560, 15:02:29 กปภ.สาขาด่านช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน (JMC) ข่าวทั่วไป 61993
61991 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 21 พ.ย. 2560, 14:49:44 คณะทำงานทีมเทคนิคโครงการจัดการน้ำสะอาด และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระดับเขต การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดประชุมพิจารณาและหารือกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator (WSP&PM) ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 61991
61975 ปราณบุรี 21 พ.ย. 2560, 11:43:47 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ทำการซ่อมล้างทำความสะอาดหัวจ่ายและซ่อมล้างระบบท่อจ่ายแก๊สคลอรีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายสารให้ได้คุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐาน กปภ. ต่อไป ข่าวทั่วไป 61975
61972 กาญจนบุรี 21 พ.ย. 2560, 11:31:57 กปภ.สาขากาญจนบุรีจัดกิจกรรม Big Claning Day กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 61972
61968 ประจวบคีรีขันธ์ 21 พ.ย. 2560, 11:13:41 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 61968
61966 ท่ามะกา 20 พ.ย. 2560, 9:55:12 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจข้างปั๊มน้ำมันPTสายใหม่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61966
61954 สามพราน 20 พ.ย. 2560, 16:24:04 ประกาศหยุดจ่ายน้ัำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61954
61950 ปราณบุรี 17 พ.ย. 2560, 17:06:38 กปภ.สาขาปราณบุรี ออกรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ และรับชำระค่าติดตั้ง นอกสถานที่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 61950
61938 ด่านช้าง 20 พ.ย. 2560, 13:54:19 กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 2/2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 61938
61933 สุพรรณบุรี 20 พ.ย. 2560, 11:53:04 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61933
61919 ปราณบุรี 17 พ.ย. 2560, 16:55:22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 61919
61914 ท่ามะกา 17 พ.ย. 2560, 15:44:50 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ข่าวทั่วไป 61914
61905 กุยบุรี 17 พ.ย. 2560, 10:49:33 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61905
61903 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 17 พ.ย. 2560, 10:55:48 ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๔ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐ ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 61903
61901 อ้อมน้อย 17 พ.ย. 2560, 10:07:16 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 10.20 ถึง 11.20 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61901
61899 อ้อมน้อย 17 พ.ย. 2560, 9:55:05 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. - 12.00น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61899
61897 ศรีประจันต์ 16 พ.ย. 2560, 17:44:24 กปภ.สาขาศรีประจันต์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61897
61895 บ้านโป่ง 16 พ.ย. 2560, 16:45:27 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมประชุมกับอำเภอบ้านโป่ง ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 61895
61881 กุยบุรี 16 พ.ย. 2560, 15:03:29 กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61881
61871 สามพราน 16 พ.ย. 2560, 11:21:12 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เวลา 12.00-16.00 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 61871
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ)
โครงการประปาทันใจ
โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ)
โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า)
โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day)
โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ
รวม
บ้านโป่ง
68
31
5
20
33
2
4
55
31
5
254
สวนผึ้ง
17
2
8
2
2
4
21
1
1
58
ปากท่อ
82
15
1
37
57
7
30
43
15
15
302
ราชบุรี
33
39
23
25
6
30
35
28
4
223
สมุทรสงคราม
63
50
22
17
53
5
94
43
5
23
375
สมุทรสาคร
42
100
60
43
99
12
82
83
60
106
687
อ้อมน้อย
91
199
5
19
14
3
7
48
5
15
406
สามพราน
64
27
23
29
35
1
11
63
10
4
267
สุพรรณบุรี
71
38
7
24
44
5
30
52
36
8
315
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
127
11
3
31
17
18
153
11
113
484
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
28
35
7
10
19
1
18
27
6
9
160
ศรีประจันต์
18
18
15
12
23
1
4
33
15
2
141
เดิมบางนางบวช
12
15
7
3
43
11
1
92
ด่านช้าง
84
160
311
45
26
1
35
66
89
12
829
อู่ทอง
15
7
2
26
4
4
2
32
16
2
110
กาญจนบุรี
65
32
6
18
34
7
11
38
26
20
257
เลาขวัญ
23
13
9
45
29
2
17
56
53
12
259
พนมทวน
55
5
3
14
27
4
7
43
29
4
191
ท่ามะกา
51
48
4
33
16
12
49
36
15
264
เพชรบุรี
27
60
17
49
27
25
28
51
32
53
369
ประจวบคีรีขันธ์
47
70
42
33
43
13
20
52
82
20
422
ปราณบุรี
59
34
16
17
32
7
30
64
41
21
321
กุยบุรี
17
19
5
19
24
2
7
40
9
5
147
บางสะพาน
63
18
11
52
18
1
17
58
44
8
290
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
0


*หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ