ยินดีต้อนรับ

ค้นหาข่าวและส่งออกข้อมูล

 

 

 


แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
64394 สามพราน 19 ก.พ. 2561, 18:00:20 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 64394
64390 สามพราน 19 ก.พ. 2561, 16:13:05 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม 5 ส. ข่าวทั่วไป 64390
64382 อ้อมน้อย 17 ก.พ. 2561, 13:45:19 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 17 ก.พ.2561 เวลา 19.30 น. ถึง 23.30 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64382
64381 อ้อมน้อย 19 ก.พ. 2561, 13:42:17 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 19 ก.พ.2561 เวลา 12.30 น. ถึง 14.30 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64381
64380 สุพรรณบุรี 19 ก.พ. 2561, 13:35:52 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64380
64379 กุยบุรี 19 ก.พ. 2561, 13:01:05 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64379
64377 ด่านช้าง 19 ก.พ. 2561, 11:34:45 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้างดำเนินกิจกรรม Morning Talk กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 64377
64376 กุยบุรี 19 ก.พ. 2561, 13:00:44 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64376
64374 สุพรรณบุรี 18 ก.พ. 2561, 8:49:49 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64374
64373 สุพรรณบุรี 17 ก.พ. 2561, 8:48:02 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64373
64370 ท่ามะกา 17 ก.พ. 2561, 22:35:39 กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 64370
64367 สามพราน 16 ก.พ. 2561, 15:54:29 กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่โบว์น้ำล้างตะกอนในเส้นท่อตามหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน ข่าวทั่วไป 64367
64359 อ้อมน้อย 16 ก.พ. 2561, 15:04:01 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ดำเนินการการทำความสะอาด T-STRAINER วันที่ 16 ก.พ. 2561 ข่าวทั่วไป 64359
64358 สมุทรสาคร 16 ก.พ. 2561, 14:51:31 งานผลิต กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมสายงานงานผลิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าวทั่วไป 64358
64357 สมุทรสาคร 16 ก.พ. 2561, 14:49:54 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2561 ข่าวทั่วไป 64357
64356 สมุทรสาคร 16 ก.พ. 2561, 14:47:47 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 64356
64354 สมุทรสาคร 16 ก.พ. 2561, 14:45:52 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชการที่ 9 ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 64354
64347 ท่ามะกา 16 ก.พ. 2561, 13:25:36 ตรวจสอบมาตร 0 ลบ.ม. ข่าวทั่วไป 64347
64345 ท่ามะกา 16 ก.พ. 2561, 13:26:07 สำรวจเดินหาท่อแตกท่อรั่วด้วยตาเปล่าในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาท่ามะกา บริเวณหมู่ที่ 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ข่าวทั่วไป 64345
64344 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 16 ก.พ. 2561, 13:31:23 กองเทคโนโลยี กปภ.ข.๓ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์ กปภ. ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 64344
64341 ท่ามะกา 16 ก.พ. 2561, 12:14:45 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแยกหนองตาบ่ง ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64341
64336 ประจวบคีรีขันธ์ 16 ก.พ. 2561, 10:09:44 หยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 64336
64332 พนมทวน 15 ก.พ. 2561, 16:44:36 กปภ.สาขาพนมทวน ส่งมอบของขวัญอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 64332
64314 บ้านโป่ง 15 ก.พ. 2561, 11:25:10 กปภ.สาขาบ้านโป่ง เดินหน้าดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 64314
64302 ท่ามะกา 14 ก.พ. 2561, 15:38:58 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ข่าวทั่วไป 64302
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ)
โครงการประปาทันใจ
โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ)
โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า)
โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day)
โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ
รวม
บ้านโป่ง
74
44
5
21
41
3
4
59
32
6
289
สวนผึ้ง
17
2
8
2
2
4
21
1
1
58
ปากท่อ
85
15
1
38
58
7
30
46
21
15
316
ราชบุรี
33
39
23
25
6
30
35
28
4
223
สมุทรสงคราม
63
50
22
17
53
5
94
43
5
23
375
สมุทรสาคร
46
102
61
45
100
14
82
86
61
109
706
อ้อมน้อย
115
228
5
19
19
3
8
51
5
15
468
สามพราน
96
36
23
30
36
1
11
67
10
4
314
สุพรรณบุรี
76
70
8
26
46
5
30
54
38
9
362
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
131
11
3
31
19
22
161
11
125
514
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
29
37
7
10
21
1
19
27
6
9
166
ศรีประจันต์
20
19
15
13
24
1
4
36
16
2
150
เดิมบางนางบวช
12
15
9
3
47
11
1
98
ด่านช้าง
84
160
311
45
26
1
35
71
89
12
834
อู่ทอง
17
7
2
27
4
4
3
34
20
5
123
กาญจนบุรี
69
34
6
20
34
8
11
40
27
21
270
เลาขวัญ
32
18
11
49
31
11
18
59
60
16
305
พนมทวน
62
10
3
16
37
4
8
47
31
4
222
ท่ามะกา
72
70
6
41
20
12
51
38
15
325
เพชรบุรี
30
65
17
51
30
25
28
55
37
60
398
ประจวบคีรีขันธ์
55
77
45
40
45
14
20
56
87
21
460
ปราณบุรี
63
39
16
18
36
8
30
70
48
22
350
กุยบุรี
23
24
5
22
28
2
7
43
10
5
169
บางสะพาน
65
19
15
52
21
1
18
61
47
9
308
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
0


*หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ