ยินดีต้อนรับ

ค้นหาข่าวและส่งออกข้อมูล

 

 

 


แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
66482 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 6 มิ.ย. 2561, 13:19:23 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66482
66472 ศรีประจันต์ 4 มิ.ย. 2561, 14:24:01 กปภ.สาขาศรีประจันต์จัดกิจกรรม Morning Talk และประชุม WSP ครั้งที่ 8/2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66472
66465 กาญจนบุรี 4 มิ.ย. 2561, 09:47:16 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าบริษัทเอสเคซัมมิทจำกัด ก่อนถึงโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ(สายใหม่) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66465
66461 ท่ามะกา 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 66461
66455 พนมทวน 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาพนมทวน ออกตรวจสอบมาตร พร้อมผูกลวดตีตรามาตร โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต) 66455
66454 อ้อมน้อย 1 มิ.ย. 2560, 15:51:10 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ตรวจสอบแรงดันน้ำ วันที่ 1 มิ.ย.2561 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66454
66452 พนมทวน 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมกันจัดกิจกรรม“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑ โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 66452
66451 พนมทวน 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 66451
66449 อู่ทอง 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2561 โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 66449
66448 กาญจนบุรี 4 มิ.ย. 2561, 08:56:03 กปภ.สาขากาญจนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ. ห้องประชุม กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66448
66446 กาญจนบุรี 4 มิ.ย. 2561, 08:55:14 กปภ.สาขากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 66446
66442 เลาขวัญ 1 มิ.ย. 2560, 12:32:28 กปภ.สาขาเลาขวัญ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 66442
66435 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 30 พ.ค. 2561,10:42:27 กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 66435
66434 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 30 พ.ค. 2561, 17:05:41 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 66434
66432 ท่ามะกา 31 พ.ค. 2561, 16:40:47 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66432
66422 ปากท่อ 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายปราโมทย์ ล้วนเล็ก หัวหน้างานผลิต ร่วมกับพนักงาน ทำการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย และสถานีผลิตน้ำไพรสะเด โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 66422
66421 ปากท่อ 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน กปภ.สาขาที่มีศักยภาพ โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเป็นกปภ.สาขาฯ นำร่องการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ประจำปี 2561 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ณ สำนักงานกปภ.สาขาปากท่อ โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต) 66421
66419 ปากท่อ 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา ได้มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ สุดสาคร หัวหน้างานบริการฯ และพนักงาน ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 66419
66418 ปากท่อ 31 พ.ค. 2561, 13:09:36 กปภ.สาขาปากท่อ โดยนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการประปา หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66418
66417 บางสะพาน 31 พ.ค. 2561, 12:35:23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 66417
66414 อ้อมน้อย 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุมเปิดประชุมการตรวจสอบ วันที่ 31 พ.ค.256 ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 66414
66412 อ้อมน้อย 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66412
66404 สุพรรณบุรี 31 พ.ค. 2561, 09:15:27 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66404
66403 อ้อมน้อย 30 พ.ค. 2561, 13:10:39 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 12.30 น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66403
66397 ท่ามะกา 1 มิ.ย. 2560, 16:30:06 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณปากซอยเทศบาล 2 ท่ามะกา(ปากซอยตรงข้ามทางเข้าวัดดงสัก) ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 66397
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ)
โครงการประปาทันใจ
โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ)
โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า)
โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day)
โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ
รวม
บ้านโป่ง
83
48
5
21
45
3
4
65
35
6
315
สวนผึ้ง
17
2
9
2
3
4
22
1
1
61
ปากท่อ
86
15
1
40
61
8
30
50
26
15
332
ราชบุรี
33
39
23
25
6
30
35
28
4
223
สมุทรสงคราม
63
50
22
17
53
5
94
43
5
23
375
สมุทรสาคร
50
102
61
47
103
15
82
90
62
115
727
อ้อมน้อย
138
257
5
21
21
3
8
56
5
17
531
สามพราน
110
36
23
32
39
1
11
71
10
5
338
สุพรรณบุรี
78
96
8
26
46
5
30
56
38
9
392
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
136
11
3
32
21
25
174
11
145
558
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
29
37
7
10
22
2
19
29
6
9
170
ศรีประจันต์
20
21
15
13
27
2
4
39
16
2
159
เดิมบางนางบวช
12
7
15
12
3
49
12
1
111
ด่านช้าง
84
160
311
45
26
1
35
76
90
12
840
อู่ทอง
17
7
2
32
5
4
5
36
28
5
141
กาญจนบุรี
73
40
6
20
36
9
11
41
27
21
284
เลาขวัญ
34
22
11
54
37
13
18
64
63
22
338
พนมทวน
64
12
3
20
46
6
8
49
38
7
253
ท่ามะกา
83
96
6
46
24
12
55
41
15
378
เพชรบุรี
35
66
18
53
33
28
28
59
38
64
422
ประจวบคีรีขันธ์
61
86
49
46
47
14
20
60
93
22
498
ปราณบุรี
64
40
16
20
40
9
30
77
52
27
375
กุยบุรี
23
35
5
23
30
2
7
44
12
5
186
บางสะพาน
68
21
15
52
21
2
19
68
52
9
327
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
1
1


*หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ