ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข่าวระหว่างวันที่ ถึงวันที่
เฉพาะสาขา คำค้นภายในข่าว

แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
58401 ด่านช้าง 27 มิ.ย. 2560, 16:41:49 กปภ.สาขาด่านช้าง ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอด่านช้าง...ยิ้มเคลื่อนที่ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. 58401
58390 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 27 มิ.ย. 2560, 10:39:45 ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประปา พื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง อื่นๆ 58390
58387 สุพรรณบุรี 27 มิ.ย. 2560, 10:24:27 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี หมอบหมายให้พนักงาน งานบริการเเละควบคุมน้ำสูญเสีย ออกสำรวจและล้างตะกอนในเส้นท่อ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 58387
58385 บางสะพาน 27 มิ.ย. 2560, 10:16:21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 58385
58383 เพชรบุรี 27 มิ.ย. 2560, 10:10:04 กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อซ่อมแซมระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศุนย์รวม (scada) ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 58383
58364 ประจวบคีรีขันธ์ 26 มิ.ย. 2560, 11:23:05 มิสเตอร์ประปาทันใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการประชาชน โครงการประปาทันใจ 58364
58363 ประจวบคีรีขันธ์ 26 มิ.ย. 2560, 11:10:30 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดทำกิจกรรมโครงการน้ำสะอาด WSP ในพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 58363
58362 ประจวบคีรีขันธ์ 26 มิ.ย. 2560, 11:04:31 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ซ่อมท่อ/ DMA / ลดน้ำสูญเสีย 58362
58359 สุพรรณบุรี 26 มิ.ย. 2560, 10:28:46 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐเสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 58359
58351 ด่านช้าง 24 มิ.ย. 2560, 9:51:04 ทีมงานผลิต กปภ.สาขาด่านช้างร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้าและทำความสะอาดหอถังสูง โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 58351
58350 ด่านช้าง 24 มิ.ย. 2560, 9:50:06 กปภ.สาขาด่านช้างออกหน่วยเติมใจให้กัน(Home Care) โครงการเติมใจให้กัน 58350
58342 ประจวบคีรีขันธ์ 23 มิ.ย. 2560, 17:15:51 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ 58342
58337 ประจวบคีรีขันธ์ 23 มิ.ย. 2560, 17:03:37 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 3/2560 โครงการเติมใจให้กัน 58337
58333 เพชรบุรี 23 มิ.ย. 2560, 16:28:42 กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โครงการเติมใจให้กัน 58333
58329 ประจวบคีรีขันธ์ 23 มิ.ย. 2560, 17:03:09 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปา รับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ 58329
58328 เดิมบางนางบวช 27 มิ.ย. 2560, 11:05:40 รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ โครงการเติมใจให้กัน 58328
58306 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 23 มิ.ย. 2560, 11:09:28 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม เสริมทักษะ เพิ่มประสบการณ์ เยี่ยมชมระบบผลิต 58306
58303 อ้อมน้อย 23 มิ.ย. 2560, 11:35:37 กปภ.สาขาอ้อมน้อยจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2560 โครงการเติมใจให้กัน 58303
58283 เดิมบางนางบวช 27 มิ.ย. 2560, 11:11:52 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เติมใจให้กันมอบรอยยิ้ม...สู่ปวงชน โครงการเติมใจให้กัน 58283
58279 บ้านโป่ง 22 มิ.ย. 2560, 15:04:31 กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) Morning Talk 58279
58274 บางสะพาน 22 มิ.ย. 2560, 14:28:24 กปภ.สาขาบางสะพาน ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน โครงการเติมใจให้กัน 58274
58273 เลาขวัญ 22 มิ.ย. 2560, 14:20:28 กปภ.สาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk Morning Talk 58273
58272 เลาขวัญ 22 มิ.ย. 2560, 14:16:17 กปภ.สาขาเลาขวัญ (โครงการเติมใจให้กัน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โครงการเติมใจให้กัน 58272
58266 สุพรรณบุรี 22 มิ.ย. 2560, 13:01:53 นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤษฎา ตุลยนิษกะ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ออกรับชำระค่าน้ำ 58266
58263 ท่ามะกา 22 มิ.ย. 2560, 11:55:36 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกาเข้าร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และร่วมเป็นจิตอาสา "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี” ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ CSR 58263
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
โครงการเติมใจให้กัน
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
โครงการประปาทันใจ
เยี่ยมชมระบบผลิต
ซ่อมท่อ/ DMA / ลดน้ำสูญเสีย
การให้บริการลูกค้า
ออกรับชำระค่าน้ำ
รับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่
โครงการ CSR
มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
ประชุม
Big Cleaning Day
Morning Talk
ตรวจวิเคราะห์น้ำ
พิธีการ / เทศกาลต่างๆโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โรงเรียนประหยัดน้ำ
ล้างถังตกตะกอน
อื่นๆ
รวม
บ้านโป่ง
64
2
16
26
5
1
20
1
4
29
2
4
16
32
1
3
4
2
232
สวนผึ้ง
17
3
2
2
1
4
2
1
2
13
3
1
51
ปากท่อ
71
14
7
3
1
7
7
16
12
6
47
12
5
34
22
5
5
274
ราชบุรี
21
15
17
13
23
23
6
3
5
2
4
4
9
25
3
24
13
12
222
สมุทรสงคราม
53
47
8
3
22
5
3
10
9
15
38
22
6
37
1
84
2
1
8
374
สมุทรสาคร
23
93
32
35
60
10
5
17
7
57
39
91
42
37
1
55
1
22
13
640
อ้อมน้อย
75
135
18
1
5
2
2
1
4
8
15
7
35
1
5
2
2
318
สามพราน
45
1
26
10
23
1
2
3
28
4
21
37
7
2
210
สุพรรณบุรี
58
2
17
15
6
2
23
6
1
2
14
26
5
14
31
2
20
10
11
265
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
17
6
2
8
16
4
2
1
24
2
98
137
13
7
2
91
430
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
27
30
9
5
7
1
3
1
1
4
12
9
1
25
16
1
1
153
ศรีประจันต์
11
12
9
15
1
14
11
11
2
9
21
4
5
4
129
เดิมบางนางบวช
12
13
6
4
3
1
4
34
2
3
3
85
ด่านช้าง
61
17
12
79
311
1
140
25
28
3
16
9
10
26
32
10
6
18
804
อู่ทอง
8
6
21
2
1
1
2
1
1
4
22
1
9
3
82
กาญจนบุรี
59
23
15
9
6
7
4
7
2
2
31
17
6
28
1
3
16
4
240
เลาขวัญ
13
5
7
31
9
1
5
5
33
1
12
12
10
9
41
1
11
2
20
4
232
พนมทวน
22
1
10
5
3
4
1
2
18
6
2
5
30
5
1
20
19
154
ท่ามะกา
31
4
11
12
4
13
2
18
8
6
13
9
34
1
10
19
1
196
เพชรบุรี
25
41
42
20
16
23
4
6
3
7
16
40
7
38
21
9
318
ประจวบคีรีขันธ์
36
14
15
40
38
11
40
9
2
7
29
16
10
37
19
33
4
360
ปราณบุรี
53
25
16
23
15
6
2
3
26
2
16
25
34
8
26
7
2
289
กุยบุรี
12
8
18
5
5
2
9
9
4
4
31
6
3
116
บางสะพาน
55
8
20
34
10
1
9
3
24
6
9
5
8
22
27
14
6
2
263
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
0


*หมายเหตุ

*สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ

โปรแกรมนี้สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือได้ที่
http://110.76.155.50:8200/news
พัฒนาระบบ โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓
ดูแลระบบโดย นาย วัชรชัย ปราบณรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส.กปภ.ข.๓
กราฟผลการดำเนินงาน | คลังข่าว | คลังภาพ | แบบทดสอบความรู้ WSP | ตารางงาน Data Center | ระบบประวัติมาตร

กลับสู่หน้าแรก