ยินดีต้อนรับ

ค้นหาข่าวและส่งออกข้อมูล

 

 

 


แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
60499 ท่ามะกา 21 ก.ย. 2560, 17:24:07 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 60499
60495 สมุทรสาคร 21 ก.ย. 2560, 15:18:15 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ปรับภูมิทัศน์รวมพลังจิตสาธารณะ Big Cleaning Day 60495
60494 สมุทรสาคร 21 ก.ย. 2560, 15:17:49 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร รับตรวจติดตามการรักษาระบบบริหาร ISO 9001:2008 ประจำปี 2560 ประชุม 60494
60477 สามพราน 21 ก.ย. 2560, 9:23:47 ประกาศหยุดจ่ายน้ัำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 60477
60467 ท่ามะกา 20 ก.ย. 2560, 16:13:41 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ซ่อมท่อ/ DMA / ลดน้ำสูญเสีย 60467
60460 อ้อมน้อย 20 ก.ย. 2560, 14:21:54 คณะทำงานกำกับดูแลโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันภาคีเครือข่ายเพชรบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2560 ในเครือข่ายภาคีสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมกปภ.สาขาอ้อมน้อย โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 60460
60448 ประจวบคีรีขันธ์ 20 ก.ย. 2560, 10:38:23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” โครงการ CSR 60448
60447 อ้อมน้อย 20 ก.ย. 2560, 10:25:12 หยุดจ่ายน้ำ วันที่ 20 กันยายน 2560 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 60447
60443 ประจวบคีรีขันธ์ 19 ก.ย. 2560, 18:25:14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและปรับเวอร์ชั่นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008เป็นเวอร์ชั่น 2015 ข่าวทั่วไป 60443
60430 สามพราน 19 ก.ย. 2560, 14:32:48 ประกาศหยุดจ่ายน้ัำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 60430
60427 สามพราน 19 ก.ย. 2560, 13:51:46 ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 กปภ.สาขาประกาศหยุดจ่ายน้ัำชั่วคราว ข่าวหยุดจ่ายน้ำ 60427
60421 นครปฐม 19 ก.ย. 2560, 11:34:31 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ได้จัดกิจกรรม Big Clearing Day Big Cleaning Day 60421
60419 นครปฐม 19 ก.ย. 2560, 11:04:16 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พิธีการ / เทศกาลต่างๆโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 60419
60395 บ้านโป่ง 18 ก.ย. 2560, 14:23:11 กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) Morning Talk 60395
60385 เดิมบางนางบวช 18 ก.ย. 2560, 10:02:40 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk Morning Talk 60385
60381 ประจวบคีรีขันธ์ 17 ก.ย. 2560, 12:14:48 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดทะเล ข้ามแดน สู่ขุนเขา” ปั่นจักรยานข้ามประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ – เมียนมา ครั้งที่ 3 มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. 60381
60375 สมุทรสาคร 15 ก.ย. 2560, 15:56:37 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ การให้บริการลูกค้า 60375
60373 สมุทรสาคร 15 ก.ย. 2560, 15:56:13 สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอน การตามแผนงานโครงการน้ำสะอาด WSP ล้างถังตกตะกอน 60373
60372 สมุทรสาคร 15 ก.ย. 2560, 15:55:56 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งประปา รับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ 60372
60371 สมุทรสาคร 15 ก.ย. 2560, 15:55:40 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลบางกระเจ้า การให้บริการลูกค้า 60371
60358 อู่ทอง 14 ก.ย. 2560, 11:03:41 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โครงการเติมใจให้กัน 60358
60356 อู่ทอง 14 ก.ย. 2560, 11:02:46 การประปาส่วนภุมิภาคสาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอน ล้างถังตกตะกอน 60356
60355 อู่ทอง 9 ก.ย. 2560, 11:01:56 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมโครงการกปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(Father โครงการ CSR 60355
60350 กุยบุรี 15 ก.ย. 2560, 9:18:53 กปภ.สาขากุยบุรี จัดอบรม "การจัดการบริหารข้อมูล DMA" ข่าวทั่วไป 60350
60341 ท่ามะกา 20 ก.ย. 2560, 16:39:31 ดำเนินการล้างมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ข่าวทั่วไป 60341
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
โครงการเติมใจให้กัน
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
โครงการประปาทันใจ
เยี่ยมชมระบบผลิต
ซ่อมท่อ/ DMA / ลดน้ำสูญเสีย
การให้บริการลูกค้า
ออกรับชำระค่าน้ำ
รับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่
โครงการ CSR
มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
ประชุม
Big Cleaning Day
Morning Talk
ตรวจวิเคราะห์น้ำ
พิธีการ / เทศกาลต่างๆโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โรงเรียนประหยัดน้ำ
ล้างถังตกตะกอน
อื่นๆ
รวม
บ้านโป่ง
65
3
16
26
5
2
22
1
4
30
2
4
17
35
1
3
5
2
243
สวนผึ้ง
17
3
2
2
1
4
2
1
3
17
3
1
56
ปากท่อ
75
15
9
7
1
7
7
16
12
6
48
12
5
36
23
5
5
289
ราชบุรี
21
15
17
13
23
23
6
3
5
2
4
4
9
25
3
24
13
12
222
สมุทรสงคราม
53
47
8
3
22
5
3
10
9
15
38
22
6
37
1
84
2
1
8
374
สมุทรสาคร
24
93
34
35
60
12
5
22
8
60
39
97
43
40
1
60
1
24
13
671
อ้อมน้อย
81
147
19
2
5
3
2
1
4
8
15
7
37
1
5
2
2
341
สามพราน
54
4
28
10
23
1
2
3
30
4
22
39
9
2
231
สุพรรณบุรี
60
4
20
22
7
5
23
7
1
2
15
26
6
15
33
2
22
10
11
291
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
20
6
2
8
17
4
2
1
27
2
106
144
14
7
2
96
458
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
27
30
9
5
7
1
3
1
1
4
13
9
2
25
17
1
1
156
ศรีประจันต์
12
12
9
15
1
14
11
11
2
10
22
4
5
4
132
เดิมบางนางบวช
12
14
6
4
3
1
4
37
2
3
3
89
ด่านช้าง
65
17
12
83
311
1
143
25
28
4
17
9
10
28
36
10
6
18
823
อู่ทอง
11
6
24
3
2
4
1
2
2
2
5
25
2
11
3
103
กาญจนบุรี
60
23
16
9
6
7
4
8
2
2
31
17
6
30
1
3
16
4
245
เลาขวัญ
14
5
8
31
9
1
5
5
34
1
12
14
10
9
42
1
12
2
21
4
240
พนมทวน
26
2
12
6
3
4
2
2
21
6
2
5
36
5
1
22
20
175
ท่ามะกา
36
10
12
12
4
17
2
18
8
6
14
11
36
1
10
21
6
224
เพชรบุรี
27
46
43
22
17
24
4
6
4
9
17
48
8
41
22
10
348
ประจวบคีรีขันธ์
41
16
16
43
40
13
42
11
2
10
30
16
10
41
20
35
4
390
ปราณบุรี
55
28
16
23
15
7
3
3
28
2
16
26
35
8
27
9
2
303
กุยบุรี
14
12
19
6
5
2
1
14
9
4
5
34
7
3
135
บางสะพาน
60
8
22
37
11
1
9
3
24
6
11
6
8
24
30
14
6
2
282
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
1
1
2


*หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ