ยินดีต้อนรับ

ค้นหาข่าวและส่งออกข้อมูล

 

 

 


แจ้งยืนยันการลงข่าว
หมายเลขข่าว สาขา วันที่ หัวข้อข่าว ประเภท ต้นฉบับ สนญ.
65754 เลาขวัญ 25 เม.ย. 2561, 22:40:40 กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบน้ำดื่มเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนงบประมาณวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 65754
65753 เลาขวัญ 25 เม.ย. 2561, 22:35:05 กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบน้ำดื่มและหารือเรื่องการย้ายแนวท่อประปา โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 65753
65752 เลาขวัญ 25 เม.ย. 2561, 22:26:40 กปภ.สาขาเลาขวัญ รีบดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65752
65751 เลาขวัญ 25 เม.ย. 2561, 22:20:35 กปภ.สาขาเลาขวัญ ตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำ ๒- ๕ ลบ.ม ข่าวทั่วไป 65751
65743 อ้อมน้อย 25 เม.ย. 2561, 16:24:26 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ลงพื้นที่โบล์วน้ำระบายตะกอน และปรับแรงดันให้เหมาะสม วันที่ 25 เมษายน 2561 ข่าวทั่วไป 65743
65742 อ้อมน้อย 25 เม.ย. 2561, 16:15:18 กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าประชุมหารือแนวทางการอ่านมาตร วันที่ 25 เมษายน 2561 ข่าวทั่วไป 65742
65741 อ้อมน้อย 25 เม.ย. 2561, 15:56:14 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการประปาเพื่อประชารัฐ วันที่ 25 เมษายน 2561 ข่าวทั่วไป 65741
65734 สามพราน 25 เม.ย. 2561, 15:31:26 กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่โบว์น้ำล้างตะกอนในเส้นท่อตามหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน ข่าวทั่วไป 65734
65733 ปราณบุรี 25 เม.ย. 2561, 17:26:12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนเมษายน 2561 โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 65733
65731 อ้อมน้อย 25 เม.ย. 2561, 14:25:31 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR นอกรั้ว ในพื้นที่ไตรมาสที่ 3/61 วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า) 65731
65730 สมุทรสาคร 25 เม.ย. 2561, 14:20:24 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 65730
65729 สมุทรสาคร 25 เม.ย. 2561, 14:15:02 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงาน รอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่31 มีนาคม 2561 ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ 65729
65726 ท่ามะกา 25 เม.ย. 2561, 11:57:43 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหมู่บ้านศิริชัย 7 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65726
65724 ท่ามะกา 25 เม.ย. 2561, 10:57:51 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 65724
65722 ประจวบคีรีขันธ์ 25 เม.ย. 2561, 10:40:57 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ประจำเดือน เมษายน 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 65722
65717 กุยบุรี 25 เม.ย. 2561, 9:39:21 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อน้ำประปา ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65717
65707 สามพราน 24 เม.ย. 2561, 15:16:59 กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2561 โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 65707
65695 เดิมบางนางบวช 24 เม.ย. 2561, 13:59:37 ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65695
65690 อู่ทอง 24 เม.ย. 2561, 12:51:29 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ร่วมล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน เมษายน 2561 โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 65690
65689 ท่ามะกา 24 เม.ย. 2561, 12:29:15 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าโรงงานไม้อัดเมโทรหวายเหนียว ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ส ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65689
65688 อู่ทอง 24 เม.ย. 2561, 12:50:45 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ่ทอง ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 65688
65685 อ้อมน้อย 24 เม.ย. 2561, 10:33:18 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 24 เม.ย.2561 เวลา 10.30 น. ถึง 13.30น. ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ) 65685
65680 พนมทวน 24 เม.ย. 2561, 8:47:28 กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรมเติมใจให้ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ) 65680
65679 พนมทวน 24 เม.ย. 2561, 8:47:01 กปภ.สาขาพนมทวน & กฟภ.อำเภอพนมทวน ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการรับคำร้องขอติดตั้งประปา และคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ.จุดบริการเดียวกัน ข่าวทั่วไป 65679
65678 สามพราน 24 เม.ย. 2561, 13:12:35 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2561 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day) 65678
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น

โดยการแบ่งประเภทข่าว

สาขา
ข่าวทั่วไป
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (ลดน้ำสูญเสีย/ซ่อมท่อ)
โครงการประปาทันใจ
โครงการเติมใจให้กัน (ออกรับชำระค่าน้ำ)
โครงการ CSR (มอบน้ำดื่ม/ปลูกป่า)
โครงการใส่ใจผู้บริโภค (เยี่ยมชมระบบผลิต)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Morning Talk/Big Cleaning Day)
โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
ประชุม อบรม สัมนา พิธีการและเทศกาลต่างๆ
รวม
บ้านโป่ง
81
48
5
21
44
3
4
62
35
6
309
สวนผึ้ง
17
2
8
2
2
4
21
1
1
58
ปากท่อ
86
15
1
39
59
7
30
49
22
15
323
ราชบุรี
33
39
23
25
6
30
35
28
4
223
สมุทรสงคราม
63
50
22
17
53
5
94
43
5
23
375
สมุทรสาคร
48
102
61
46
103
15
82
89
61
114
721
อ้อมน้อย
131
240
5
21
20
3
8
54
5
15
502
สามพราน
107
36
23
32
39
1
11
69
10
5
333
สุพรรณบุรี
78
84
8
26
46
5
30
56
38
9
380
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
135
11
3
31
21
24
167
11
136
539
สำนักงานใหญ่
2
1
1
4
นครปฐม
29
37
7
10
22
2
19
28
6
9
169
ศรีประจันต์
20
19
15
13
27
1
4
37
16
2
154
เดิมบางนางบวช
12
5
15
11
3
49
12
1
108
ด่านช้าง
84
160
311
45
26
1
35
74
90
12
838
อู่ทอง
17
7
2
31
4
4
4
35
25
5
134
กาญจนบุรี
73
39
6
20
35
9
11
40
27
21
281
เลาขวัญ
34
21
11
51
35
13
18
62
62
20
327
พนมทวน
64
12
3
19
42
4
8
48
34
7
241
ท่ามะกา
80
86
6
44
23
12
54
40
15
360
เพชรบุรี
35
66
18
52
32
25
28
57
38
62
413
ประจวบคีรีขันธ์
58
83
47
45
45
14
20
58
90
22
482
ปราณบุรี
63
40
16
19
40
9
30
75
52
27
371
กุยบุรี
23
31
5
23
30
2
7
44
12
5
182
บางสะพาน
65
20
15
52
21
2
18
65
48
9
315
โครงการรับซื้อน้ำ West Bangkok
0
โครงการรับซื้อน้ำ ราชบุรี-แม่กลอง
0
รวม กปภ.ที่รับซื้อน้ำ
0
รวม กปภ.ที่ไม่ได้รับซื้อน้ำ
1
1


*หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ลงหมายเลขข่าวไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ กทส.กปภ.ข.๓ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
* กทส. ได้ปรับปรุงรหัสผ่านของ กปภ.สาขา.ให้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เวลา 16.30 น. ดังนั้น หากท่านลงหมายเลขข่าวไม่ได้ก่อนเวลาดังกล่าว โปรดลงหมายเลขข่าวอีกครั้ง กทส. ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
* ข่าวที่ กปภ.สาขาลงที่ สนญ.ใหญ่นั้น ทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์และกปภ.สาขาที่ลงข่าวนั้นสามารถทำการแจ้งหมายเลขข่าวในระบบคลังข่าวได้ แต่สำหรับข่าวที่งานลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ลงประกาศให้ กปภ.สาขา นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้แจ้งหมายเลขข่าวด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้นฉบับข่าวที่ สนญ. จะปรากฏชื่อหน่วยงานของข่าวเป็น "การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3" ขอขอบพระคุณ