สาขานครปฐม

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
ที่อยู่ : 89/14-15 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
พิกัด : 13.792748,100.0460871
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขานครปฐม
นายสมชาย ชื่นชม


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางณิชานันท์ สุขนิรันดร์

   
 
หน.งานบริการฯ
นายสมจินต์ ศรีทอง
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางปรานอม ภูศิลาแทน


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.