สาขากุยบุรี

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
ที่อยู่ : 734 หมู่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
พิกัด : 12.073421,99.857989
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขากุยบุรี
นายสุชาติ พลอยล้วน


 
 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.พิกุล เรืองสว่าง

   
 
หน.งานบริการฯ
นายสังคมทวิช ดำอมร
   
 
หน.งานผลิต
นายอาณัติ บุญเรือง
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
น.ส.ณัฐพร หอมเลย


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.