สาขาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ : 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
พิกัด : 11.815175,99.791998
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
นายประนต ศรีสุนทร


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณา เนียมจันทร์

   
 
หน.งานบริการฯ
นายสุริยา เกิดทอง
   
 
หน.งานผลิต
นายสุขเกษม มีสีผ่อง
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางกรรนิกา มีโม


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.