สาขาเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ที่อยู่ : 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
พิกัด : 13.076333,99.937335
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี
นายหาญณรงค์ เสือสมิง


   
   
ผช.กปภ.สาขาเพชรบุรี
นายรัตนิกร หน่อแก้ว


 
 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.ราตรี ศรีศิริเล็ก

   
 
หน.งานบริการฯ 1
นายวัลลพ พรประสาท
   
 
หน.งานบริการฯ 2
นายสิทธิศักดิ์ สุดสาคร
   
 
หน.งานผลิต
นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้ 1
นางสไบ สุขทั่วญาติ

   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้ 2
น.ส.สมฤดี สำราญรมณ์


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.