สาขาเลาขวัญ

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
ที่อยู่ : โรงกรองน้ำ 401 หมู่ที่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
พิกัด : 14.597595,99.773507
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ
นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ


 
 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.พิชญ์สินี ฤกษ์จริจุมพล

   
 
หน.งานบริการฯ
นายภักดี ปัญญาธีระ
   
 
หน.งานผลิต
นายสุชาติ ชาครีย์รัตน์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.