สาขากาญจนบุรี

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
ที่อยู่ : 1/4 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
พิกัด : 14.031609,99.521542
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี
นางราตรี อักษรอินทร์


   
   
ผช.กปภ.สาขากาญจนบุรี
นายประเสริฐ เสลาหอม


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางสาววรรณวิสา เอิบอิ่ม

   
 
หน.งานบริการฯ
นายพรสุพรรณ ใจบุญ
   
 
หน.งานผลิต
นายไพโรจน์ จิระธนานันท์
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวพร ศรนารายณ์


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.