สาขาอู่ทอง

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
ที่อยู่ : 574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
พิกัด : 14.347377,99.870779
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางขนิษฐา วรินทรางกูร

   
 
หน.งานบริการฯ
นายพีระยุทธ ปิ่นแก้วศักดิ์
   
 
หน.งานผลิต
นายสุรพล พลเสน
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
น.ส.วริญญา สิทธิรักษ์


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.