สาขาสุพรรณบุรี

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
พิกัด : 14.476122,100.118481
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา


   
   
ผช.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
นายณรงค์ชัย จงดี


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางชีวารัตน์ ตุลยนิษกะ

   
 
หน.งานบริการฯ
นายอร่าม เจริญนิตย์
   
 
หน.งานผลิต
นายวินัย จุใจ
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางธัญณิชา บัวทอง


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.