สาขาสามพราน

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
ที่อยู่ : 204/5 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
พิกัด : 13.727216,100.208134
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาสามพราน
นายพิชัย พันธุ์อร่าม


   
   
ผช.กปภ.สาขาสามพราน
นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร

   
 
หน.งานบริการฯ
นายไพรัช วัฒนเถมิน
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวอารุณี พานทอง


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.