สาขาสมุทรสาคร

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ที่อยู่ : 93/796 ม.7 ถ.มหาชัยวิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
พิกัด : 13.576425,100.264974
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร
นายภูทอง ดวงเลิศ


   
   
ผช.กปภ.สาขาสมุทรสาคร
นางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางจันทนา ยอดโอวาท

   
 
หน.งานบริการฯ 1
นายกิตติพันธุ์ รักมีศรี
   
 
หน.งานบริการฯ 2
นายวีระ อินปิ่น
   
 
หน.งานผลิต
นายประจักร แสงรุ่งเรือง
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้ 1
น.ส.อรวรรณ สุทธิแสวง

   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้ 2
นายสุชาติวุฒิ เมืองแดง


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.