สาขาสมุทรสงคราม

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ที่อยู่ : 885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พิกัด : 13.400597,99.998189
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม
นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม


   
   
ผช.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม
นายวิริยะ เลิศสำราญ


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ๋

   
 
หน.งานบริการฯ
นายนพพล วัฒนสืบสิน
   
 
หน.งานผลิต
ว่าที่ ร.ต. พิชยา หงสกุล
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา สุธีเวช


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.