สาขาราชบุรี

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พิกัด : 13.588663,99.830916
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาราชบุรี
นายไพฑูรย์ พงษ์รอด


   
   
ผช.กปภ.สาขาราชบุรี
นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์

   
 
หน.งานบริการฯ
นายวีระ อินปิ่น
   
 
หน.งานผลิต
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาววรรณี แตงนวล


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.