สาขาบ้านโป่ง

ข้อมูลทั่วไป


   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
ที่อยู่ : 68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
พิกัด : 13.826329,99.8663
   

ผู้บริหาร


   
   
ผจก.กปภ.สาขาบ้านโป่ง
นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี

   
 
หน.งานบริการฯ
นายศักดิ์ชัย ทองอินทร์
   
 
หน.งานผลิต
นายณชรัฐ อุ่ยสกุล
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา สอาด


ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 - สายด่วน โทร.1662

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.