•  

ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
ที่อยู่ : 89/14-15 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-242302
โทรสาร : 034-242302
Email : 5542033@pwa.co.th
พิกัด : 13.792748,100.0460871
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์แผนที่ผลการดำเนินงาน

 ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขานครปฐม
นายโกศล อักษรอินทร์


 
หน.งานอำนวยการ
ปรานอม ภูศิลาแทน
 
หน.งานบริการฯ
ณัฐพล กิตติวงศ์ภักดี
 
หน.งานผลิต

 
หน.งานจัดเก็บรายได้
ยุวนิด ลวสินอาภรณ์