ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
ที่อยู่ : 734 หมู่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ : 032-681524
โทรสาร : 032-681524
Email : 5542031@pwa.co.th
พิกัด : 12.073421,99.857989
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขากุยบุรี
นายสุคนธ์ จับใจ


 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.วรรณวิสา เอิบอิ่ม
 
หน.งานบริการฯ
นายณรงค์ชัย จงดี
 
หน.งานผลิต
นายนพรัตน์ พึ่งแตง

 
หนง.จัดเก็บรายได้
น.ส.จารุวรรณ เมืองวิลัย