ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
ที่อยู่ : 59/9 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-622073
โทรสาร : 032-623707
Email : 5542030@pwa.co.th
พิกัด : 12.383463,99.906381
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี
นายไอยเรศ ชัยกุล


 
ผช.ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี
นายยุทธนา ต๊ะปินตา


 
หน.งานอำนวยการ
นางพรศรี ศรีวิชัย
 
หน.งานบริการฯ
นายณรงค์ชัย จงดี
 
หน.งานผลิต
นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางนิรดา อยู่เนียม