ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ : 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-611051
โทรสาร : 032-603069
Email : 5542029@pwa.co.th
พิกัด : 11.815175,99.791998
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
นางรุ่งนภา หอมสกุล


 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณา เนียมจันทร์
 
หน.งานบริการฯ
นายมงคล ดีตลอด
 
หน.งานผลิต
นายสุขเกษม มีสีผ่อง

 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางกรรนิกา มีโม