ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
พิกัด :
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี


 
 
   
ผช.ผจก.สาขาเพชรบุรี

 
หน.งานอำนวยการ
 
หน.งานบริการฯ
 
หน.งานผลิต
 
หน.งานจัดเก็บรายได้1
 
หน.งานจัดเก็บรายได้2