ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ที่อยู่ : 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-492300
โทรสาร : 032-492302
Email : 5542028@pwa.co.th
พิกัด : 13.076333,99.937335
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาเพชรบุรี
นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง


 
 
   
ผช.ผจก.สาขาเพชรบุรี
นายสุชาติ สุดเสนาะ

 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.ราตรี ศรีศิริเล็ก
 
หน.งานบริการฯ
นายชัชชัย ละการชั่ว
 
หน.งานผลิต
นายรัตนิกร หน่อแก้ว
 
หน.งานจัดเก็บรายได้1
นางสไบ สุขทั่วญาติ
 
หน.งานจัดเก็บรายได้2
น.ส.สมฤดี สำราญรมณ์