ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เลาขวัญ
ที่อยู่ : โรงกรองน้ำ 401 หมู่ที่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-576121
โทรสาร : 034-576121
Email : 5542025@pwa.co.th
พิกัด : 14.597595,99.773507
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ
นายสมชาย ชื่นชม


 
หน.งานอำนวยการ
น.ส.พิชญ์สินี ฤกษ์จริจุมพล
 
หน.งานบริการฯ
นายพรสุพรรณ ใจบุญ
 
หน.งานผลิต
นายวินัย ไผ่ทอง