ยินดีต้อนรับ

   
 
   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
ที่อยู่ : 1/4 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511520
โทรสาร : 034-521205
Email : 5542024@pwa.co.th
พิกัด : 14.031609,99.521542
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

   
 

ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน

 

 

ผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี
นายอุเทน จันทิน


   
 

หน.งานอำนวยการ
นางสาววรรณวิสา เอิบอิ่ม

   
 

หน.งานบริการฯ
นายจิระพันธ์ จุ้ยมณี

   
 

หน.งานผลิต
นายไพโรจน์ จิระธนานันท์

   
 

หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวพร ศรนารายณ์