ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
ที่อยู่ : 574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-551905
โทรสาร :
Email : 5542023@pwa.co.th
พิกัด : 14.347377,99.870779
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง
นางราตรี อักษรอินทร์


 

หน.งานอำนวยการ
นางขนิษฐา วรินทรางกูร

 

หน.งานบริการฯ
นายศักดิ์ชัย ทองอินทร์

 

หน.งานผลิต
นายสุรพล พลเสน

 

หน.งานจัดเก็บรายได้
นางทิพรัตน์ สง่าสงเคราะห์