ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
ที่อยู่ : 1/10 ม.2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035-578460
โทรสาร : 035-578460
Email : 5542021@pwa.co.th
พิกัด : 14.879646,100.079390
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช
นายกัมพล มีตา


 
หน.งานอำนวยการ
นางดลยา พลชำนิ
 
หน.งานบริการฯ
นายวันชัย บุญเพท
 
หน.งานผลิต
นายวินัย จุใจ

 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวระวีวรรณ เลื่อนประไพ