ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-521617
โทรสาร : 035-521617
Email : 5542019@pwa.co.th
พิกัด : 14.476122,100.118481
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
นายชูชาติ ไม้คง


 
ผช.ผจก.สาขาสุพรรณบุรี
นายวิรัตน์ จันทรัตทัต


 
หน.งานอำนวยการ
นางชีวารัตน์ ตุลยนิษกะ

 
หน.งานบริการฯ
นายอร่าม เจริญนิตย์
 
หน.งานผลิต
นายประเสริฐ เสลาหอม
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางธัญณิชา บัวทอง