ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
ที่อยู่ : 204/5 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-322681
โทรสาร : 034-322681
Email : 5542018@pwa.co.th
พิกัด : 13.727216,100.208134
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาสามพราน
นายสะอาด จงดี


 
ผช.ผจก.สาขาสามพราน
นางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์

 
หน.งานอำนวยการ
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
 
หน.งานบริการฯ
นายณัฐพล กิตติวงศ์ภักดี
 
หน.งานผลิต
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาวอารุณี พานทอง