ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
ที่อยู่ : 30/13 ม.12 ซ.ไร่ขิง 42 (ซ.ประชาราษฎร์) ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 024-208008
โทรสาร : 024-208009
Email : 5542017@pwa.co.th
พิกัด : 13.750453,100.297342
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำข่าวประชาสัมพันธ์แผนที่ผลการดำเนินงาน

 ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย
นายถวัลย์ พาณิชย์ตระกูล


 
ผช.ผจก.สาขาอ้อมน้อย
นางรุ่งนภา หอมสกุล

 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์

 
หน.งานบริการฯ
นายสุธี แสงเจือ
 
หน.งานผลิต
 
รก.หนง.จัดเก็บรายได้1
นางรุ่งนภา หอมสกุล

 
หนง.จัดเก็บรายได้2
นางสาวฑิฆัมพร อาษากิจ