ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ที่อยู่ : 93/796 ม.7 ถ.มหาชัยวิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-411844 , 034-421260 , 034-827727 , 034-426911
โทรสาร : Call Center : 1662
Email : 5542016@pwa.co.th
พิกัด : 13.576425,100.264974
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร
นายไพฑูรย์ พงษ์รอด


 
ผช.ผจก.สาขาสมุทรสาคร
นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์

 
หน.งานอำนวยการ
นางจันทนา ยอดโอวาท

 
หน.งานบริการฯ
นายกิตติพันธุ์ รักมีศรี
 
รก.หน.งานผลิต
นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ
 
หนง.จัดเก็บรายได้1
น.ส.อรวรรณ สุทธิแสวง
 
หนง.จัดเก็บรายได้2
นายสุชาติวุฒิ เมืองแดง