ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ที่อยู่ : 93/796 ม.7 ถ.มหาชัยวิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-411844, 034-421260, 034827727
โทรสาร : 034-426911
Email : 5542016@pwa.co.th
พิกัด : 13.576425,100.264974
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร
นายอุดม เข็มเจริญ


 
ผช.ผจก.สาขาสมุทรสาคร
นายสายัณห์ เอิบอิ่ม

 
หน.งานอำนวยการ
นายสุชาติวุฒิ เมืองแดง

 
หน.งานบริการฯ
นายไพฑูรย์ พงษ์รอด
 
รก.หน.งานผลิต
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
 
หนง.จัดเก็บรายได้1
น.ส.อรวรรณ สุทธิแสวง
 
หนง.จัดเก็บรายได้2
นางจันทนา ยอดโอวาท