ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ที่อยู่ : 885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-711601
โทรสาร : 034-711602
Email : 5542015@pwa.co.th
พิกัด : 13.400597,99.998189
   
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม
นายภูทอง ดวงเลิศ


 

ผช.ผจก.สาขาสมุทรสงคราม
นายสุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร

 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ๋
 
หน.งานบริการฯ
นายนพพล วัฒนสืบสิน
 
หน.งานผลิต
นายประจักร แสงรุ่งเรือง
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา สุธีเวช