ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-737185
โทรสาร : 032-737185
Email : 5542014@pwa.co.th
พิกัด : 13.588663,99.830916
   

 

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่

 ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

   
 
ผจก.กปภ.สาขาราชบุรี
นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม
   
 
หน.งานอำนวยการ
นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์
   
 
หน.งานบริการฯ
นายสิทธิศักดิ์ สุดสาคร
   
 
หน.งานผลิต
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสาววรรณี แตงนวล