ยินดีต้อนรับ

   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
ที่อยู่ : 239 หมู่ 8 ถ.ปากท่อ-สมุทรสงคราม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032-281296
โทรสาร : -
Email : 5542013@pwa.co.th
พิกัด : 13.372703,99.837265
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน


ผู้บริหาร

 
ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ
นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์


 
หน.งานอำนวยการ
นางเอรวัณ ภู่ทับทิม
 
หน.งานบริการฯ
นายรณรงค์ จันทสุวรรณโณ
 
หน.งานผลิต
นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ

 
หนง.จัดเก็บรายได้
น.ส.ณัฐพร หอมเลย