ยินดีต้อนรับ

   
   
   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
ที่อยู่ : 68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032-211407
โทรสาร : 032-211280
Email : 5542011@pwa.co.th
พิกัด : 13.826329,99.8663
   

 ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 ผู้บริหาร

   
   
ผจก.กปภ.สาขาบ้านโป่ง
นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์


 
 
หน.งานอำนวยการ
นางสาวอรวรรณ หลวงสงคราม

   
 
หน.งานบริการฯ
นางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล
   
 
หน.งานผลิต
นายชวลิต ชำนาญยนต์
   
 
หน.งานจัดเก็บรายได้
นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี