ระบบบริการข้อมูล Billing
(เปลี่ยน username เป็นรหัสใหม่ แล้ว กรุณา login ด้วยรหัสใหม่)
UserName :
Password :
 
.::[ สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ]::.